Linija koda > NApp – računovodstveni program

NApp – računovodstveni program

NApp – računovodstveni program

 

Korištene tehnologije

Sustav koristi moderne tehnologije orijentirane na Microsoftovu paletu proizvoda. Baziranjem tehnologije oko jednog proizvođača stvorili smo mogućnosti razvoja i podrške sustava s maksimalnom kompatibilnošću svih njegovih dijelova. Korištenjem proizvoda od samo jednog dobavljača, također osigurava smanjenje cijena implementacije, osiguranu podršku te bolje garancijske uvijete krajnjem kupcu.
Microsoft je svjetski najrašireniji proizvođač operativnih sustava, a njihov operativni sustav najčešći je i kao korisnički i kao serverski operativni sustav.
Baza podataka koristi Microsoftov SQL Server 2005, također jednu od najkvalitetnijih komercijalnih serverskih baza podataka.
“.Net framework”, pozadina cijelog poslovnog sustava, dokazao se već nizom godina kao stabilna i kvalitetna platforma za razvoj modernih softwareskih rješenja. Usporedno s Internet Information Services dijelom Windows Servera 2003 pruža odličnu platformu za pružanje web usluga, web servisa i izvještajnog sustava integriranog s SQL Serverom 2005.
Ovakva mreža proizvoda osigurala je temelj za stabilan i siguran rast broja korisnika sustava. Rast broja korisnika sustava ne predstavlja problem jer se svaki od navedenih Microsoftovih proizvoda možete razdvojiti na zaseban server, ili cluster ukoliko se pokaže potreba. Ukoliko je tvrtka razdijeljena po geografski odvojenim poslovnicama, serveri se mogu distribuirati po poslovnicama kako bi poslovnice bile osigurane od slučaja pada komunikacijske veze, nestanka struje i sličnih nepogoda koje se mogu desiti u centralnoj lokaciji, a dodatna pogodnost je i smanjenje opterećenja veze i servera.
Razvoj sustava pratio je Microsoftove “Patterns & Pracitces” (eng. „uzorci i običaji”) smjernice od arhitekture “Smart Client” aplikacija, preko izrade web servisa, do sigurnosnih postavka svih servisa.

Komunikacija

Kvalitetno i efikasno poslovanje zasniva se na kvalitetnoj komunikaciji poslovnih subjekata. Web servisi su dugogodišnji industrijski standard za razmjenu podataka, a prihvaćeni su od strane najvećih softwareskih kuća u svijetu. Na temelju toga je i osmišljen prilagodljiv pristup izvorima informacija aplikacije. Klijentsku aplikaciju je moguće prilagoditi pristupu prema serverima ovisno o njihovoj lokaciji. Ukoliko se korisnik nalazi izvan ureda, te nije povezan na lokalnu mrežu, moguće je povezati se na serverski dio aplikacije putem web servisa ili pristupiti web sučelju aplikacije.
Web servisi su i osnova za komunikaciju aplikacije s ostalim aplikacijama koje tvrtka ili tvrtkini partneri koriste. Na ovaj način tvrtka ima mogućnost koristiti različite aplikacije te ih povezati u jednu cjelinu. Primjerice, web servise moguće je koristiti za automatski prijem narudžbi robe ili pregled stanja robe po skladištima od partnerskih tvrtki iz njihovog vlastitog softwarea koji može biti razvijen na sasvim različitoj tehnološkoj platformi.
Također, korištenjem web servisa kao osnove za komunikaciju poslovnog sustava, proširene su mogućnosti pristupa informacijama putem weba ili mobilnih uređaja.


Sigurnost

Korištenje modernih tehnologija poput web servisa zahtjeva velika ulaganja u razvoju sigurnosnih mehanizama za korištenje usluga koje oni pružaju. Ukoliko želite pružiti informacije Vašim suradničkim tvrtkama, morate osigurati svaki detalj te informacije kako ne bi stigao u ruke krivim osobama, a i da osigurate da je informacija koju ste željeli predati točno ta koju suradnička tvrtka smije vidjeti. Iz tog razloga sigurnosni mehanizmi poslovnog sustava razdijeljeni su u tri nivoa:

• Fizički
• Vertikalni
• Horizontalni

Fizički nivo osigurava šifriranu pohranu podataka i komunikaciju između klijenata i poslužitelja. Ovaj dio tehnički je proveden na razini svake korištene tehnologije zasebno ovisno o protokolu komunikacije (šifrirane baze podataka, SSL tuneli).
Vertikalni nivo osigurava pristup određenim modulima, tj. poslovnim procesima ili određenim tipovima podataka samo ovlaštenim korisnicima.
Horizontalni nivo osigurava pristup točno specifičnim podacima koji se baziraju na podacima samog poslovnog sustava.
Na primjer, moguće je određenoj grupi korisnika definirati pristup unosu računa na vertikalnom nivou, a na horizontalnom nivou pristup bi odredili određenoj poslovnici. Time ta grupa korisnika ne bi mogla pristupiti niti jednoj drugoj operaciji izvan određene poslovnice.

Edukacija

Poslovni sustav sadrži pisanu dokumentaciju koja korisnika upoznava s osnovnim funkcijama i opearcijama koje će koristiti u svakodnevnom radu s aplikacijom.
Osobna edukacija korisnika organizirati će se u vašim poslovnicma, a za centralnu lokaciju orgnaizirati će se grupe od maksimalno osam polaznika koji će pohađati tečajeve u našoj učionici.
Prije početka rada, aplikacija će biti instalirana na poslužitelje i korisnička računala kako bi korisnici sami mogli isprobati i vježbati rad s aplikacijom bez bojazni da će svojim radnjama napraviti grešku koja bi mogla naštetiti poslovanju. Prema potrebi, moguće je naknadno postaviti sustav za vježbu i testiranje koji će novi korisnici koristiti na jednak način za svrhu vlastite edukacije.
Edukaciju o novim mogućnostima aplikacije obavljati ćemo putem naše tehničke podrške za korisnike putem interneta. Na taj način edukacija vašim djelatnicima je uvijek dostupna u ključnim trenutcima ukoliko korisnik zaboravi kako napraviti neku rijeđe korištenu radnju.

Moduli

Modularnim pristupom implementacije sustava moguće je razdijeliti korištenje aplikacije na specifične potrebe određenih korisnika. Time smo omogućili lakšu upotrebu i mogućnost brže edukacije krajnjem korisniku. Svakom korisniku moguće je definirati rad s samo određenim modulima koji su mu potrebni prilikom izvršenja poslovnog procesa.
Moduli međusobno razmjenjuju podatke i događaje unutar sustava te je time uklonjena mogućnost pojavljivanja redundantnih podataka. Komunikacija između poslovnih procesa također je modularna, te time dobivate mogućnost prilagodbe rada svakog modula prema Vašim potrebama.
Moduli su razdijeljeni prema određenim skupinama poslovnih procesa koji se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju tvrtke.

1. Robno trgovanje

Modul “Robno trgovanje” se koristi za poslovne procese vezane uz robno trgovanje. Korisnici modula mogu koristiti slijedeće skupine podataka:

• matični podaci (artikli, kupci, dobavljači, porezi, valute, tečajevi, …)
• ulaz robe od domaćih dobavljača i uvoz (ulaz robe, kalkulacija, …)
• zapisnici o promjeni cijena (u postotku ili iznosu, …)
• knjiženje (ulaz robe, izlaz robe, storna, viškovi/manjkovi, otpisi, …)
• ponude (predračuni)
• kalkulacija (upis, kalkulacija, uvid, ispis, …)
• fakturiranje (upis, uvid, ispis, …)
• ispisi (kartica artikla, kalkulacije, fakture, lager lista, stanje artikala na skladištu, …)
• inventure
• rekapitulacije za određeni period (kalkulacija, faktura, RUC-a, zapisnika o promjeni cijena, …)
• rekapitulacije za knjigovodstvo

2. Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo preuzima podatke ostalih modula poslovnog procesa (robno, materijalno, osnovna sredsva, plaće,…), te vlastitim funkcionalnostima zaokružuje knjigovodstvene potrebe tvrtke. Korisnici modula mogu koristiti slijedeće skupine podataka:

• matični podaci (konta, mjesta troška, vrste dokumenata, adresar poslovnih partnera, kamatne stope, …)
• dnevnik knjiženja
• analitičke kartice poslovnih partnera
• uvid u stanje glavne knjige po kontu i mjestu troška
• rekapitulacije knjiženja
• sume po analitičkim i sintetičkim kontima te klasama
• bilance (analitike, sintetike, početnih stanja)
• automatsko ili ručno zatvaranje IOS-a
• automatsko zatvaranje klasa 4 i 7
• uvid u stanje glavne knjige po kupcima/dobavljačima i kontima
• obračun kamata
• ispis otvorenih stavaka, opomena, kamata
• iskazi konta kupaca i dobavljača
• knjige URA, IRA
• PDV obrazac

Podmoduli “Blagajna” i „Putni nalozi“ sadrži:

• ulaz, izlaz, stanje blagajne na dan, …
• ispis blagajničkog izvještaja
• ispis uplatnica i isplatnica
• obračun i ispis putnih naloga
• obračun locco vožnje

3. Plaće

• matični podaci (djelatnici, mjesta troška, porezi i doprinosi, osobni odbici, vrste primanja-formula obračuna, poslovne banke, porezne uprave, …)
• obračun plaća prema zakonskim propisima, mogućnosti kreiranja obračuna iz bruta neto i obrnuto ili korištenje formula za obračun koje se mogu bazirati na temelju satnice, bodova, minulog rada i raznih koeficijenata
• pridruživanje ili brisanja bilo koje vrste primanja za sve djelatnike
• kreiranje, ispis virmana
• ispis rekapitulacija i lista za FINU, banke, kreditore
• ispis obračunskih listića
• ispis godišnje kartice zaposlenika
• ispis ID, SPL, PK

4. Analiza

Modul za analizu služi pretraživanju i detaljnoj analizi obavljenog poslovanja ostalih modula. Namijenjen je korisnicima na višim administrativnim razinama kao alat koji će im služiti kao pomoć pri donošenju poslovnih odlukama. Korisnik ima mogućnost filtriranja, grupiranja i agregatne analize podataka (pobrojanja, sume, srednje vrijednosti i sl.) prema vlastitom kriteriju. Dobivene podatke moguće je i grafički prikazati (ovisno o tipu podatka koji korisnik želi prikazati) ili izvesti neki od standardnih tipova datoteka (Microsoft Excel, XML,…)

5. Izvješćivanje

Modul izvješćivanje omogućava pristup unaprijed definiranim izvještaja koji podatke preuzimaju iz prethodno navedenih modula.

6. Pristupne licence

Ukoliko pratite više zasebnih tvrtki, pomoću pristupnih licenci, Vašim korisnicima omogućavate pristup evidentiranim podacima putem Interneta. Pristupne licence omogućavaju pristup za čitanje podataka i izvještaja koje su evidentirane za pojedinu tvrtku. Preglednik evidencija možete implementirati unutar svoje Internetske stranice, a najbolja interakcija moguća je s CMS sustavima („Content Management System“ eng. „Sustav upravljanja sadržajem“) baziranim na DotNetNuke ili Sharepoint tehnologijama. Preduvjet za korištenje ovog dijela sustava je stalna dostupnost vašeg servera putem interneta. Ukoliko još nemate svoj Internet portal, mi Vam ga možemo naknadno ponuditi.