Linija koda > Usluge > O ticketingu

O ticketingu

Ticketing je izvedenica do riječi: “Ticket”, koja u biti označava radni nalog našeg klijenta prema nama.

Ticketing je sustav nastao iz potrebe da naša filozofija o tome kako se ne bavimo prodajom i kako naplaćujemo samo svoje usluge može na konkretni način vrednovati. To je značilo da moramo razviti sustav u kojem će svaki naš klijent u svakom trenutku imati jasan pregled svih njegovih radnih naloga, njihovom statusu, trajanju, radnjama koje se poduzimaju za rješavanje stavka iz radnog naloga i status istoga.

Sada se možemo pohvaliti izvrsnim sustavom koji ima veliki broj mogućnosti od kojih izdvajamo slijedeće:

  • jednostavna prijava kvara – klijent kvar može prijaviti slanjem elektroničke poruke ili putem online obrasca
  • odmah vidljivi status – tehničar odnosno više njih gotovo istovremeno dobivaju obavijest ( email i SMS) o tome da je stigao novi radni nalog
  • jednostavno praćenje promjena na statusu radnog naloga– o svakoj promjeni na otvorenom radnom nalogu biti će obaviješten klijent email porukom
  • obavijest o zatvaranju radnog naloga – stići će u pretinac klijenta čim radni nalog bude zatvoren što u praski zanači da je vaš IT problem riješen i/ili računalo je spremno za isporuku i sl.
  • prilozi – uz svaki radni nalog moguće je stavljati neograničeni broj prilogu u obliku dokumenata, slika i sl.
  • izvještaji – svaki naš klijent dobiva izvještaj ( mjesečni ili vezan uz točno određeni projekt ) o izvršenim radovima, utrošenom vremenu, tijeku komunikacije između klijenta i tehničara itd. što osigurava transparentnost radova i kontrolu naplate

Na ovaj način smo osigurali da svaki klijent jednostavno može pratiti tko i što radi na računalnom sustavu čime si je osigurao da plati samo onoliko koliko je vremena zaista i utrošeno na održavanje računalnog sustava.