Linija koda > Usluge > Računalni sustavi

Računalni sustavi

Projektiranje

Linija koda d.o.o. nudi svojim klijentima usluge projektiranja računalnih sustava. Prilikom projektiranja vodimo se najnovijim spoznajama na području računalinih mreža i sustava.

Naši sistem administratori i programeri projektiraju računalne sustave za tvrtke koje nemaju potrebu ili mogućnost zapošljavanja vlastitih stručnjaka kao i za one tvrtke koje imaju vlastiti kadar i žele samo konzultantske usluge.

Naš stručni i osposobljeni kadar pomoći će Vam da putem metode “ključ u ruke” ili konzultantskim uslugama dobijete računalnu mrežu koja će odgovarati vašim realnim potrebama, a biti će u stanju se lako prilagoditi povećanju radnih mjesta, novim tehnologijama i zahtjevima tržišnog poslovanja.

Ovdje treba napomenuti da za razliku od naše konkurencije Linija koda d.o.o. ne bavi prodajom računalne opreme tako da je jedina nit vodilja najbolje riješenje za našeg klijenta, a ne profit od trgovačkim marži.

Naši klijenti plaćaju isključivo naše znanje i rad pa nam je tako u zajedničkom interesu što bolji i stabilniji računalni sustav.

Prilikom cijelog procesa planiranja računalne mreže, zajedno sa klijentom, planiramo računalnu mrežu koja će biti skalabilna, moderna, pouzdana i lako održavana sa naglaskom na optimalno ulaganje u računlani sustav od strane našeg klijenta.

Menagment našeg klijenta tako od samog početka aktivno sudjeluje u kreiranju računalnog sustava jer upravo oni mogu pružiti najbolju sliku o tome što se od sustava očekuje sada, a što u budućnosti. Prema našim iskustvima samo putem ovake suradnje može se doći do optimalnih riješenja gdje je uloga menagmenta da ukaže na potrebe poslovanja, a naša uloga da ponudimo riješenja za zadovoljavanje tih potreba.

 

Izrada računalnog sustava

Dobro isplaniran računalni sustav je temelj svakoj modernoj računalnoj mreži koja bi trebala funkcionirati gotovo besprijekorno.

Također, dobro planiranje računalne mreže omogućava dovođenje prekida u radu na minimum, a tako i gubitke nastale prekidom u radu računalne mreže koja je temelj svakog modernog poslovanja.

Ipak iskustva pokazuju da greške u implementiranju su učestalije od greški u samom planiranju. Želja da se posao obavi u što kraćem roku dovodi do “prečaca” koji prije ili kasnije stvore ogromne probleme kako korisnicima mreže tako i onome tko održava takvu računalnu mrežu.

Striktnim slijeđenjem projekta računalne mreže i korištenje svih standarda jamči ne samo siguran i stabilan rad mreže nego i lako preuzimanje održavanja mreže odnosno nadogradnje.

Standardi koji su odavno određeni jamče da svaki sistem administrator ili mrežni administrator će moći bez problema raditi na mreži znajući osnovne standarde i projektnu dokumentaciju.

Na žalost mnogo puta je baš ovaj dio podložan improvizacijama i “jednostavnijim” rješenjima.

U ovom dijelu Linija koda d.o.o. može vam pomoći implementiranjem mreže od strane svojih tehničara koji će slijediti standarde primjene ili će, kao konzultant, nadgledati samu primjenu i jamčiti vam implementaciju po standardima struke kao i završno testiranje računalne mreže, a time i garancije njene inspravnosti.

 

Održavanje računalnog sustava

Održavanje računalnog sustva je djelatnost kojom naša tvrtka jamči svojim klijentima redovnu i nadasve ažurnu uslugu održavanja računalnog sustava.

Računalni sustavi su svakim danom sve sigurniji i stabilniji u svom radu no aplikacije i programi koji koriste računalnu mrežu su sve kompleksniji i zahtjevju sve više resursa pa su tako kvarovi i pogreške u radu neminovne. Veći dio tih pogreški dolazi iz samog korištenja računalnog sustava koji na dnevnoj bazi pokreću tisuće aplikacija od kojih mnoge, pogotovo one na Internetu, mogu biti inficirane malicioznim programima.

Redovna briga o računalnom sustavu jamči i konstantni nadzor nad svim dijelovima mreže, ranu dijagnostiku problema, a time i pravodobnu reakciju. Najosjetljiviji dijelovi sustava (serveri, aktivna mrežna oprema itd.) se svakodnevno nadziru udaljenim pristupom od strane naših djelatnika. Kako bi nadzor bio na razini 24/7 uveli smo dežursva kao i SMS osnosno E-mail sutav obavještavanja kojim smo osigurali prektički real time upućenost u ono što se dešava sa računalnim sustavom korisnika.

Ovakav način rada omogućava redovno nadgledanje računalnog sustava, a da sami korisnici nisu ni svjesni prisustva naših tehničara na mreži. Ovim se osigurava i nesmetani rad i korištenje mreže što znači da posao našeg klijenta ne trpi radi radova na mreži.

Potpisom ugovora naš klijent postaje siguran u činjenica da je njegov računalni sustav redovno nadziran i kako će eventualne poteškoće biti otklonjene u najkraćem mogućem roku.

Udaljeni nadzor nam omogućava da pomoću profesionalnih konzola pristupamo vašem računalu iz naših radnih prostorija gdje je reakcija svedena na samo par sekundi klikom klijenta na ikonicu: “Linija koda podrška korisnicima”.

 

Nadogradnja računalnog sustava

Nadogradnja računalnog sustava je uobičajeni proces razvoja svake tvrtke. Nadogradnja računalnog sustava je nužna iz mnogo razloga: povećanje kadra, proširenje tvrtke na nove poslovnice, povećanje proizvodnje odnosno prometa, nove tehnologije i nužnost njihovih uvođenja kako bi ostali konkurentni na tržištu.

Nadogradnja može biti relativno jednostavan proces ukoliko je planiranje i izgradnja računalnog sustava riješena na zadovoljavajući način i ukoliko se vodilo računa o nadogradnji prilikom projektiranja.

Na žalost to često nije slučaj pa tako implementacija zahtjeva širu rekonstrukciju koja dobrim dijelom zadire i u postojeći računalni sustav.

Svaka nadogradnja započinje planom nadogradnje pomoću kojeg se klijenta upoznaje sa nužnim radovima kao i samim troškovima. Plan omogućava izradu dokumentacije koja će potom jamčiti da svaka slijedeća nadogradnja, bez obzira tko ju izvodi, prođe sa znatno manjim problemima i u krajnoj liniji ulaganjima.

Naravno kao i ostalim uslugama tako i ovdje vam možemo ponuditi konzultantske usluge kako bi za vas nadzirali proces nadogradnje računalnog sustava.

 

Servis računala

Kako bi računalne mreže funkcionirale besprijekorno osnovali smo i vlastiti servis računalne opreme.

Servisu je namjena da održavanja opreme (računala, servera, periferne opreme itd.) ostane unutar tvrtke kako bi se ponovno izbjegle trgovačke marže drugih servisa koji ujedno i prodaju opremu. Naš servis naplaćuje isključivo svoje znanje i konkretni rad te time osiguravamo objektivnost naših djelatnika i nabavne cijene opreme za naše klijente.

Ovim pristupom smo uradili veliki korak kojim smo informatiku odvojili od trgovine, a našim klijentima pružili maksimalnu sigurnost u to da će svi radovi biti usmjereni ka tome da se kvarovi otklone sa što manje troškova.

Treba naglasiti da servis ne radi sa fizičkim osobama (građanstvom) nego je isključivo vezan na djelatnost održavanja računalnih mreža naših klijenata.