Linija koda > Usluge > Računalni sustavi > Nadogradnja računalnih sustava

Nadogradnja računalnih sustava

Nadogradnja računalnog sustava je uobičajeni proces razvoja svake tvrtke. Nadogradnja računalnog sustava je nužna iz mnogo razloga: povećanje kadra, proširenje tvrtke na nove poslovnice, povećanje proizvodnje odnosno prometa, nove tehnologije i nužnost njihovih uvođenja kako bi ostali konkurentni na tržištu.

Nadogradnja računalnih sustavaNadogradnja može biti relativno jednostavan proces ukoliko je planiranje i izgradnja računalnog sustava riješena na zadovoljavajući način i ukoliko se vodilo računa o nadogradnji prilikom projektiranja.

Na žalost to često nije slučaj pa tako implementacija zahtjeva širu rekonstrukciju koja dobrim dijelom zadire i u postojeći računalni sustav.

Svaka nadogradnja započinje planom nadogradnje pomoću kojeg se klijenta upoznaje sa nužnim radovima kao i samim troškovima. Plan omogućavaizradu dokumentacije koja će potom jamčiti da svaka slijedeća nadogradnja, bez obzira tko ju izvodi, prođe sa znatno manjim problemima i u krajnoj liniji ulaganjima.

Naravno kao i ostalim uslugama tako i ovdje vam možemo ponuditi konzultantske usluge kako bi za vas nadzirali proces nadogradnje računalnog sustava.